Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 02/12/2015 - 10:30

Znak sprawy: DZP-370-130/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach