Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Campusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie wraz z zasilaniem w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 18/11/2015 - 10:30

DZP-370-113/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach