Dostawa wyposażenia centrum obliczeniowego oraz urządzeń niezbędnych do adaptacji sieci do standardu 10G w ramach projektu: Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno - Społecznych

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 01/09/2015 - 10:00

DZP-370-60/2015 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach