Dostawa wraz z montażem ekranów manualnych podwieszanych oraz projektorów montowanych na stałe w ramach projektu: MCLNP UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 15/07/2015 - 10:30

DZP-370-57/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach