Dostawa zestawu aparatury chromatograficznej w ramach projektu: Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w CLNP UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Maz

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 13/08/2015 - 10:00

DZP-370-59/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

Dostawa zestawu aparatury chromatograficznej w ramach projektu: Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu badań i wiedzy do społeczeństwa i gospodarki na temat zagrożeń środowiska i jakości żywności na terenie Mazowsza

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach