Dostawa sprzętu audiowizualnego

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 09/07/2015 - 10:30

Znak sprawy: DZP-370-56/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach