Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA i białek rekombinowanych z próbek biologicznych wraz z fluorymetrem i pakietem startowym odczynników w ramach projektu: MCLNP

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 06/07/2015 - 11:30

DZP-370-52/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach