Dostawa licencji w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus nr S1015362

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 25/06/2015 - 12:00

DZP-370-27/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach