Dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 02/02/2015 - 10:30

Znak sprawy: DZP-370-105/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013,
poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach